Min første…

Håvard Line5 på rappen, min første elektroingeniør.

Navn: Håvard Line
Alder: 28
Sivil status: Ugift (men veldig snart gift)
Utdanningssted: Høgskolen i Telemark

Hvor jobber du nå?
Jeg jobber for meg og mine brødre i Rakkestad i et firma som heter LTS ( Line Technology Services).

Hvorfor valgte du å bli elektroingeniør?
Fordi jeg syntes det var interessant, og fordi jeg ikke kunne tenke meg å være elektriker til pensjonsalder.

Bruker du mye av det du lærte på skolen i det daglige?
Jeg lærer stadig nye ting når jeg jobber, men enkelte ganger må jeg ta frem skolebøkene for å friske opp på gammel kunnskap, som for eksempel fysikk.

Hvordan er en typisk arbeidsdag?
En typisk arbeidsdag går ut på å løse problemer som dukker opp under bygging og design av maskiner.

Trives du på jobb?
Jeg trives veldig godt på jobb, selvom jeg for tiden jobber alene i LTS. Men akkurat nå jobber jeg hos en stor kunde, og her trives jeg godt.