Tag Archives: foreleser

Bjørn Engebretsen – foreleser ved HiOA

Navn: Bjørn EngebretsenIMG_4282
Alder: 50`something
Sivil status: Gift
Utdanningssted: NTH

Hvorfor valgte du å bli elektroingeniør?
Da jeg var ung hadde jeg en stor interesse for elektronikk og musikkanlegg. Jeg jobbet blant annet som DJ med selvbygget stereoanlegg og lysshow. Det var nok denne interessen for elektro som gjorde at jeg startet på ingeniøren.

Hvor tok du utdanning?
Etter videregående studerte jeg to år på Oslo Tekniske skole, nåværende ingeniørutdanning som da var toårig. Deretter fortsatte jeg på NTH, som i dag heter NTNU.

Master vs bachelor?
Jeg har alltid sagt at dersom du har lyst bør du ta videreutdanning, for du angrer aldri på en videreutdanning. Men slik det er i dag har en ingeniør alle muligheter, så det er helt opp til hver enkelt!

Kan du kort forklare hva en elektroingeniør jobber med?
Jeg foreleser på automatiseringslinjen og våre ingeniører blir utdannet til å arbeide med prosessautomatisering. Kort forklart betyr det å få alle mulige prosesser til å virke best mulig, fra meierier til olje- og gassinstallasjoner.

Kan du kort fortelle om arbeidskarrieren din før du begynte på HiOA?
Etter endt utdannelse hadde jeg en intens lyst til å automatisere norsk industri og offshorevirksomhet. Valgte å arbeide som leverandør og har vært innom en rekke av de kjente norske automatiserings selskapene fra et lite to-manns firma som første arbeidsplass til store verdensomspennende konserner.

Mitt første arbeidssted het El-In-Ex. Der arbeidet jeg med installasjoner i eksplosjonsfarlige områder, videre Sønnico Process Control som da var et stort norsk firma med store prosjekter innenfor landbasert industri og offshore virksomhet. Etter Sønnico ble jeg avdelingsleder, prosjektleder og markedssjef i ABB for deretter å gå til Solberg & Andersen as og det britiske selskapet Merpro Process Solutions. Avsluttet den private karrieren med et år som salgssjef for Mueller Electric.

Hvorfor ble du foreleser?
Da jeg jobbet i det private næringslivet hadde jeg en rekke utrolig spennende små og store prosjekter som dessverre førte til mange reisedager og lite familieliv. For temmelig nøyaktig femten år siden fikk jeg min tredje datter og regnet ut at dette antagelig kom til å bli mitt siste barn. Fant også ut at denne oppveksten ville jeg følge.

Som foreleser ville jeg ha et svært regelmessig arbeidsliv og lite reising. Tok derfor kontakt med min gamle lærer på ingeniørutdanningen og ble etterhvert tilsatt der. Dette passet perfekt. Har aldri angret på den avgjørelsen og har nå en rekke aktiviteter som jeg bare kunne drømme om å få tid til før. Har heller aldri angret på mine ca. tjuefem år i industri og offshore virksomhet. Den perioden har gitt meg massiv erfaring og reiser rundt hele verden. Har blant annet levert flere vannrenseanlegg i Kina. Mener kanskje at alle forelesere burde ha en solid industriell bakgrunn før man forsvinner inn i et auditorium.